);

RACHUNEK BANKOWY

Orvita Sp. z o.o.

ul. Paderewskiego 36

62-020 Swarzędz

Nr rachunku bankowego:

ING 75 1050 1520 1000 0090 3152 1843