Maria Vadia, Jezus potężny wojownik Zobacz większą

Maria Vadia, Jezus potężny wojownik

KEV JP

Nowy produkt

21,13 zł

Cena produktu w przeliczeniu na 1 szt.: 21,13 zł

    Większość ludzi sądzi, że uwielbienie to wykona­ nie kilku pieśni przed rozpoczęciem spotkania mod­ litewnego, ale chwała Boża jest potężną bronią przeciw siłom wroga i demonicznym warow­ niom, z którymi zmagamy się w życiu. W książce Jezus – Potężny Wojownik! Zwycięstwo mocą uwielbienia, Maria Vadia uczy nas jak mamy używać tego duchowego oręża.

    Jeśli chodzi o uwielbienie, wróg oszukał wielu wierzących i trzy­ ma ich w stanie uśpienia i ciszy, ładnie i „godnie” wyglądających. Lecz życie się nie zmienia, nie przychodzi radość zwycięstwa, więzy pozostają i zło się rozszerza. Kościele, obudź się! Już czas, aby z życia ludzi wierzących zniknęło wszechobecne krytykanctwo i na­ rzekanie. Zacznijmy uwielbiać Boga tak, jak na to zasługuje i jak się Jemu podoba! Otwórz usta i zacznij uwielbiać Najwyższego, a gdy będziesz to robił, strumienie wody żywej popłyną z Twego wnętrza i wypełnią atmosferę. Pan mieszka w Twoim wnętrzu. Kiedy Go wywyższasz, Jego chwała napełnia wszystko wokół Ciebie. Gdy Pan słyszy odgłosy uwielbie­ nia, wkracza, by interweniować, bronić, panować i królować. Przy­ bywa, aby uzdrawiać, wybawiać, uwalniać i odnawiać! To jest styl życia Królestwa! Dzięki Duchowi Świętemu możemy żyć otuleni chwałą Bożą i doświadczać błogo­ sławieństw otwartego nieba.

    Pan przebywa w chwale swego ludu (Ps 22,4).
    Któż jest tym Królem chwały? Pan, dzielny i potężny, Pan potężny w boju (Ps 24, 7­8).